Bij de behandeling van de refluxziekte worden vaak medicijnen gebruikt. Dit kan op verschillende manieren.

 

Zuur-neutraliserende medicijnen

Er bestaan medicijnen die het maagzuur neutraliseren ('blussen'). Zo'n middel wordt een 'antacidum' genoemd (letterlijk: 'tegen het zuur'). Bekende voorbeelden van deze categorie medicijnen zijn Rennie®, Maalox®, Antagel®, Gaviscon® en Regla-pH®. Het voordeel van deze middelen is dat ze snel werken, het nadeel is dat hun werking maar kort aanhoudt.

 

Zuur-remmende medicijnen

Er zijn ook geneesmiddelen die de produktie van het maagzuur remmen. Dit doen ze door in te werken op de cellen in de maagwand die het maagzuur maken. Binnen deze categorie medicijnen worden twee groepen onderscheiden: de groep histamine-2 receptorblokkers (H2-blokkers) en de groep protonpompremmers.

In Nederland verkrijgbare voorbeelden van H2-blokkers zijn: ranitidine (Zantac)®, nizatidine (Axid®) en famotidine (Pepcid®, Pepcidin®). Ranitidine is momenteel niet goed verkrijgbaar, maar famotidine wel. 

In Nederland verkrijgbare voorbeelden van protonpompremmers zijn: omeprazol (Losec®), rabeprazol (Pariet®), pantoprazol (Pantozol®) en esomeprazol (Nexium®).

De H2-blokkers remmen de zuurproductie minder krachtig dan de protonpompremmers. Tegenwoordig wordt daarom vaak een protonpompremmer geadviseerd. Bij milde refluxklachten kan een H2-blokker voldoende zijn. Ook worden een protonpompremmer en een H2 blokker wel in combinatie met elkaar gegeven. Als er met endoscopie een ontsteking van de slokdarm is vastgesteld, is een protonpompremmer de beste medicijnkeus.

 

Andere medicijnen

De stof sucralfaat (Ulcogant®) hecht zich in de slokdarm op de plekken waar het slijmvlies beschadigd is. Het vormt zo een soort 'pleister', waaronder de genezing sneller kan verlopen. Ook vermindert het ter plaatse de gevoeligheid van de slokdarm. Dit medicijn wordt vooral gebruikt bij een slokdarmontsteking (oesofagitis) die moeilijk tot genezing is te krijgen.

 

Wat kost de behandeling met medicijnen?

Vanaf januari 2012 geldt, dat er veranderingen zijn in de vergoedingen voor maagzuurremmers.

Maagzuurremmers die u korter dan 6 maanden gebruikt, worden niet meer vergoed in het basispakket van uw zorgverzekering. Ook niet als de arts ze u voorschrijft. Van de maagzuurremmers zijn er meerdere varianten die in prijs kunnen verschillen. Als u een duurdere variant voorgeschreven krijgt kunt u met uw arts overleggen of een goedkopere variant ook geschikt is. Maagzuurremmers worden wel vergoed in de volgende situaties:

  • u gebruikt deze medicijnen op voorschrift van de arts langer dan 6 maanden (chronisch gebruik). U betaalt deze medicijnen zelf als u ze de eerste keer bij de apotheek ophaalt. Daarna worden ze volledig vergoed;
  • u gebruikt maagzuurremmers in injectievorm. Deze worden - ook bij kortdurend gebruik - volledig vergoed vanwege de hoge prijs.

Wilt u weten wat voor u van toepassing is? Dat kunt u hier nalezen.

 

Wat is de precieze werking en wat zijn de bijwerkingen van een behandeling met medicijnen?

Alleen uw arts kan met u overleggen welke behandelingsmethode voor u het meest geschikt is. Iedere behandeling, ook die met medicijnen, is maatwerk. Ook is het zo, dat mogelijke bijwerking(en) van een behandeling met medicijnen voor een ieder anders ervaren kunnen worden. Bijwerkingen zijn voor ieder medicijn uniek; en kunnen voor u persoonlijk in meer- of mindere mate van toepassing zijn. Het maakt ook uit of u nog andere medicijnen gebruikt. Overleg bij het ervaren of vermoeden van ongewenste bijwerkingen van een medicijn altijd met uw behandelend arts en/of apotheker.

Algemene informatie over genoemde medicijnen, de beoogde werking en eventuele bijwerkingen vindt u in het Farmacotherapeutisch Kompas.