Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe, betere methoden om refluxziekte te behandelen. Hierbij gaat het om nieuwe medicijnen en nieuwe operatie-achtige technieken.

De afgelopen jaren werd een aantal medicijnen getest die reflux tegengingen door het spontaan opengaan van de onderste slokdarmsfincter te verhinderen. Helaas zijn de ontwikkelingen tot op heden geen succes gebleken. Het effect was onvoldoende en er waren bijwerkingen.

Ook worden er technieken onderzocht waarbij geprobeerd wordt via een endoscoop een extra barrière in de slokdarm aan te brengen tegen omhoogkomend maagsap. Voorbeelden hiervan zijn het inspuiten van materiaal in de slokdarmwand ter verhoging van de druk ter plaatse, het inbrengen van een siliconen prothese ter hoogte van de slokdarm-maagovergang  en het leggen van hechtingen via de endoscoop. Tot dusver zijn deze behandelingen geen succes gebleken. Ook hier waren er veel bijwerkingen, post-operatieve klachten en complicaties en vaak ook een onvoldoende werking.

Het lijkt verstandig alle nieuwe behandelingsmogelijkheden zeer kritisch te beoordelen. Ze zijn immers niet zonder bijwerkingen of risico's. Vandaar dat ze eigeniljk alleen onder strikte condities en in het kader van wetenschappelijk onderzoek mogen worden vergeleken met de huidige behandelingsmethoden waarvan we de resultaten en risico's wel goed kennen.