Als u, in goed overleg met de behandelend arts, hebt besloten dat u geopereerd wilt worden voor de refluxziekte, zal dat vaak een Toupet fundoplicatie zijn. Hieronder vindt u een video-opname van deze operatie zoals uitgevoerd in het Amsterdam UMC. Het academische centrum met de meeste ervaring in de behandeling van refluxziekte.