Doel van het onderzoek

Mensen met klachten van zuurbranden, maar zònder zichtbare afwijkingen in hun slokdarm hebben een gevoeliger type slokdarm dan gezonde personen zonder klachten van zuurbranden. Doel van dit onderzoek is de oorzaak van deze veranderde zuurgevoeligheid te doorgronden. 

Kunt u meedoen?

U komt in aanmerking voor deelname aan de studie wanneer u klachten heeft van zuurbranden en er door middel van een slokdarm pH-impedantie meting bewezen is dat uw klachten wordt veroorzaakt door de refluxziekte.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit twee bezoeken aan het motiliteitscentrum, waarvan één bezoek bestaat uit een endoscopie. Uitgebreide informatie over de studie en wat het voor u betekent als u meedoet, is te vinden in de informatiefolder die u hier kunt nalezen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de coördinerend arts-onderzoeker.

Coördinerend arts-onderzoeker:

Momenteel is dit onderzoek gesloten.