Voorafgaand aan een slokdarm pH-meting (zuurmeting)wordt altijd eerst een drukmeting (manometrie) van de slokdarm uitgevoerd. Dit gebeurt met een ander slangetje dat door de neus wordt ingebracht. Het feitelijke meten duurt ongeveer 10 minuten. Met dit onderzoek wordt vastgesteld hoe ver de onderste slokdarmsfincter van de neus verwijderd is.

Dit is nodig om het slangetje voor de pH-meting correct te kunnen plaatsen. Bovendien worden bij de manometrie de bewegingen van de slokdarm (peristaltiek) getest. Zo kunnen ook andere ziekten als achalasie, waarbij er geen peristaltische bewegingen in de slokdarm zijn; of slokdarmspasmen, waarbij er sprake is van zeer krachtige bewegingen, aan het licht komen.